Suport/Comenzi: 0212554401

Politica de confidentialitate - GDPR

Incepand cu data de 25 mai 2018, este in vigoare si se aplica Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum  si libera circulatie a acestor date („Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este ridicarea nivelului de protectie al datelor personale si impunerea unui climat de incredere care va permite fiecarei persoane controlul asupra propriilor date pe care le pune la dispozitie online.

Astfel, noi, SC ROMIND SERV SRL, consideram ca este important acum sa va informam despre modalitatea prin care societatea noastra protejeaza datele personale ale persoanelor fizice care interactioneaza cu noi si despre modul in care ne-am insusit prevederile Regulamentului.

 

1. Principii aplicate pentru protectia datelor

 • Datele personale colectate se vor prelucra strict in scopurile specificate, prin metode legale si clare. Datele nu vor fi instrainate catre terti prin nicio maniera care ar incalca scopurile initiale;
 • Datele personale vor avea un caracter precis si predefinit, iar in caz de nevoie pot fi actualizate prin cerere catre persoana fizica;
 • Utilizarea in scopuri comerciale a datelor personale se va face respectand legalitatea, exclusiv prin metode corecte si transparente;
 • Intreg volumul de date personale se va stoca im siguranta respectandu-se confidentialitatea bazei de date;
 • Baza de date ce contine datele personale ale clientilor nu va fi facuta publica oricaror terti decat atunci cand scopul oferirii unui serviciu suplimentar impune acest lucru si s-a primit acordul persoanei implicate;
 • Oricare persoana fizica are dreptul sa ne solicite acces la datele personale, fie pentru rectificarea sau stergerea lor, fie pentru mentiunea expresa de a se impotrivi sau de a restrictiona procesarea datelor, precum si pentru aplicarea mentiunii de portabilitate a acestora.

 

2. Ce date cu caracter personal prelucram?

Prin sintagma „Date personale” este definita orice informatie ce poate fi asociata cu o persoana fizica identificata prin una sau mai multe informatii care o definesc legal, asa cum urmeaza:

 • Numele, CNP-ul si adresa de domiciliu sau resedinta in scopul incheierii contractului;
 • Numele si adresa in baza carora se intocmeste si emite factura fiscala;
 • Adresa de email pentru comunicarea serviciilor prestate si trimiterea de informari sau mesaje de tip „Newsletter”, precum si pentru trimiterea documentelor fiscale (factura) in format electronic;
 • Numarul contului bancar ce apare in extrasul nostru de cont pentru verificarea platilor pe care le faceti ca necesitate pentru evidenta contabila conform Legii Contabilitatii.

 

Asa cum se poate observa datele personale prelucrate de firma noastra sunt: date de identificare, date referitoare la tranzactii bancare, date financiare, date demografice si pentru localizare, ori alte date personale pe care le solicitam direct clientului ori din alte surse atunci cand intre SC ROMIND SERV SRL si client intervine un contract pentru livrarea de produse sau servicii.

 

 

3. Cum prelucram datele tale cu caracter personal?

SC ROMIND SERV SRL va putea transmite datele cu caracter personal colectate de la Cumparator altor companii cu care se afla in relatii comerciale, dar nu inainte de a semna un angajament de confidentialitate cu tertii si doar cu scopul mentionat la punctul 2. Astfel se va garanta ca datele personale furnizate vor fi pastrate si prelucrate ulterior in siguranta si ca transmiterea lor s-a facut conform legislatiei in vigoare.

Eventualii parteneri ai SC ROMIND SERV SRL pot fi: furnizori pentru servicii de curierat, furnizori pentru servicii de marketing, furnizori pentru servicii de plata/bancare, furnizori pentru servicii de telemarketing sau alte servicii de promovare comerciala care sunt furnizate de companii cu care SC ROMIND SERV SRL ar putea initia si derula parteneriate pentru ofertarea pe piata a bunurilor si serviciilor firmei noastre.

Informatiile cu caracter personal oferite de clientii nostri pot fi remise si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti, sau altor organe abilitate ale statului, dar numai in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri ce ne sunt direct adresate in forma legala.

 

4. Cat timp prelucram datele personale?

Datele personale vor fi stocate si prelucrate pe toata durata relatiei contractuale intre SC ROMIND SERV SRL si utilizator, iar dupa incheierea acesteia cel putin pe perioada ce este stabilita prin prevederi legale aplicabile in acest domeniu, inclusiv, dar fara vreo limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

 

5. Securitatea datelor cu caracter personal

Datele personale colectate vor fi procesate si stocate prin metode sigure, prin aplicarea si mentinerea unor metode tehnice viabile cu scopul protejarii lor impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, fie prin alterare, divulgare sau acces neautorizat si in mod special atunci cand procesarea implica distribuirea lor printr-o retea, precum si impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala.

 

6. Care sunt drepturile clientilor si cum pot fi exercitate?

In paralel cu drepturile stipulate incepand cu data aplicarii Regulamentului, clientii SC ROMIND SERV SRL beneficiaza de o serie de drepturi suplimentare dupa cum urmeaza:

 • Dreptul la informare - pot fi solicitate informatii cu privire la activitatile de prelucrare a datelor personale;
 • Dreptul la rectificare - pot fi corectate sau completate datele personale inexacte;
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - poate fi obtinuta stergerea datelor, atunci cand prelucrarea lor nu a fost realizata legal, sau in alte cazuri conform legii;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poate fi solicitata intreruperea prelucrarii atunci cand este contestata exactitatea datelor, precum si in alte situatii conform legii;
 • Dreptul de opozitie - poate fi exercitat refuzul, in special, a prelucrarilor de date care se bazeaza pe interesul legitim al firmei noastre;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - se pot primi, in anumite conditii, datele personale furnizate, intr-un format ce poate fi citit automat, sau se poate solicita ca respectivele date sa fie remise altui operator;
 • Dreptul de a depune plangere - se poate depune plangere in legatura cu modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului - daca prelucrarea datelor personale se realizeaza in baza consimtamantului clientului, acesta si-l poate retrage oricand. Prin retragerea consimtamantului efectele sunt concrete doar in viitor, prelucrarea realizata anterior retragerii ramane in continuare valabila;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate - se poate solocita si obtine interventia umana in legatura cu respectiva prelucrare si se poate exprima punct de vedere personal referitor la aceasta, precum si posibiitatea de a contesta decizia.

 

Toate aceste drepturi pot fi exercitate cu usurinta in mod individual sau cumulat prin simpla transmitere prin email a unei solicitari scrise, datate si semnate la adresa refillmarket@gmail.com.

In situatia in care pana la data de 25 mai 2018 nu am primit de la dumneavoastra consimtamantul pentru utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, CNP, adresa e-mail a firmei sau personala, telefon firma sau personal) in scop comercial, nu veti mai primi din partea SC ROMIND SERV SRL informări in legatura cu produsele sau serviciile pe care le oferim, sau alte informatii care sustin colaborarea cu dumneavoastra.

Se incarca...